Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin konkursu

§1 Informacje ogólne
 

 1. Organizatorem konkursu: „Jak czerpię radość ze sportu?” jest Fitokracja Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. 
 2. Partnerami konkursu są producenci suplementów, którzy są sponsorami nagród konkursowych. 
 3. Celem konkursu jest promocja zdrowych zachowań wśród uczestników.
 4. Do konkursu mogą przystąpić wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat. 

§2 Organizacja konkursu
 

 1. Udział w konkursie będzie rozpatrywany za pośrednictwem strony www.fitokracja.com. 
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  1. a. polubienie postu konkursowego w profilu Fitokracja www.facebook.com/fitokracjasklep
  2. Komentarz postu konkursowego w profilu Fitokracja z odpowiedzią na pytanie „Jak czerpię radość ze sportu?”
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  1. zaakceptowanie warunków regulaminu,
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na udostępnianie tych danych Partnerom,
 4. Ostateczny termin  zakończenia konkursu upływa 26 lipca 2016 o godzinie 23:59. 

§3 Zasady przyznawania nagród
 

 1. Informacje na temat nagród i ich fundatorów dostępne są na stronie (www.fitokracja.com/konkurs) 
 2. O zasadach przyznawania nagród decyduje Jury wyznaczone przez Organizatora. 
 3. Ostateczną decyzję o zwycięzcach podejmuję Organizator.
 4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni poprzez e-mail lub wiadomość prywatną w serwisie Facebook o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.
 5. Jedna osoba ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę podczas trwania całego konkursu.
 6. Nadesłany Utwór:
  a) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
  b) nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;
  c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
 7. 8. Zwycięzcą konkursu jest osoba, której komentarz został najwyżej oceniony przez Jury konkursu, powołane przez Organizatora. Dokonując oceny Jury weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną tekstu.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy Uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014. 1182 t.j. z późn. zm.) na co każdy Uczestnik konkursu wyraża zgodę.

§4 Postanowienia końcowe
 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.fitokracja.com/konkurs
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.